Brajša et al. 2022 rad odabran za naslovnicu Astronomische Nachrichten

thumb Brajsa astro nachtrichten 2022Nedavno objavljeni rad Brajša et al. 2022. „Prognoza jakosti maksimuma 25. ciklusa Sunčeve aktivnosti“ (eng. „A prediction for the 25th solar cycle maximum amplitude“) odabran je za naslovnu stranicu ožujskog izdanja časopisa Astronomische Nachrichten. Slika na naslovnoj stranici prikazuje usrednjene mjesečne vrijednosti relativnog broja Sunčevih pjega u epohama maksimuma Sunčevih ciklusa aktivnosti kao funkciju istih vrijednosti tri godine prije prethodnog minimuma za cikluse 1–24. Pravci dobiveni metodom najmanjih kvadrata prikazani su uključivši (plavo) i isključivši (crveno) specifičan ciklus br. 19. Crtkane linije predstavljaju neodređenosti prilagođenih rješenja. Popunjeni kružić predstavlja ciklus br. 19, a svi ostali ciklusi su obilježeni otvorenim kružićima. Uzimajući u obzir posljednji minimum Sunčeve aktivnosti koji je bio u prosincu 2019., spomenuta korelacija omogućava prognozu amplitude idućeg Sunčevog maksimuma (ciklus br. 25): Rmax = 121 ± 33. Brajša et al. analiza ukazuje da će idući Sunčev maksimum biti slične jakosti kao i prethodni, ili čak i nešto slabiji.
© 2024 Hvar Observatory.