Sažetak Projekta

Sunčeva kromosfera je dinamički sloj atmosfere Sunca smješten između fotosfere i korone koji igra važnu ulogu u prijenosu materije i energije u vanjske slojeve te je presudan za razumijevanje zagrijavanja korone. Potpuno razumijevanje ovog sloja još uvijek je nedostižno, uglavnom zbog nedostatka prikladnih opažačkih instrumenata i mjerenja. Cilj ovog projekta je analiza podataka iz solarnih opažanja s teleskopa Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), naprednog i trenutno najvećeg astronomskog instrumenta na Zemlji, kojim se mogu istraživati gotovo svi tipovi nebeskih objekata, uključujući Sunce. Glavna prednost solarnih opažanja s ALMA-om je mapiranje Sunčeve kromosfere s dosad nedostignutom prostornom, vremenskom i spektralnom razlučivosti u rasponu valnih duljina između 0,3 mm i 8,6 mm. ALMA se također može koristiti kao približno linearni termometar - izmjerena temperatura sjaja izravno je proporcionalna temperaturi plina opažane strukture ili sloja koji je izvor detektiranog kontinuiranog zračenja u Sunčevoj atmosferi. Visina stvaranja kontinuiranog zračenja povećava se s povećanjem valne duljine promatranja koja, zajedno s visokom spektralnom razlučivosti ALMA-e, omogućuje vrlo precizno mjerenje temperature kromosfere kao funkcije visine. Sve navedene prednosti ALMA-e omogućuju istraživanje trodimenzionalne strukture kromosfere i njenih mnogobrojnih zanimljivih dinamičkih pojava. Glavni cilj predloženog istraživanja je poboljšati razumijevanje kromosfere Sunca pomoću novog naprednog instrumenta ALMA-e. Da bismo ostvarili taj cilj, namjeravamo se usredotočiti na četiri glavne teme: analizu struktura velikih razmjera opažanih ALMA-om, analizu struktura malih razmjera opažanih ALMA-om, modeliranje i tumačenje ALMA promatranja te njihov utjecaj na druga područja fizike Sunca.

Trajanje: 01.10.2018 - 30.09.2022

Ukupna vrijednost: 886.795,85 HRK

Za više informacija o MSOC-u, kontaktirati Voditelja Projekta.