M. Dumbović dodijeljena Marie Slodowska-Curie stipendija

thumb Marie Curie logoU okviru natječaja za individualne stipendije Marie Sklodowska Curie akcija EU programa Obzor 2020 (standardne europske stipendije – panel za fiziku) prihvaćen je projekt M. Dumbović pod nazivom "Forbush decrease model for expanding CMEs affecting Earth and Mars (ForbMod)". Projekt će se baviti smanjenjima toka galaktičkog kozmičkog zračenja uslijed solarnih oluja (tzv. Forbusheva smanjenja), a cilj projekta je izraditi novi analitički model koji bi objasnio ove pojave te ih usporediti sa mjerenjima na Zemlji i na Marsu. Pri tome će se koristiti niz opažanja sa Zemlje, svemirskih letjelica te rovera Curiosity na Marsu. Ovaj dvogodišnji projekt M. Dumbović će provesti na Sveučilištu u Grazu pod mentorstvom Dr. Manuele Temmer, a u suradnji sa Dr. Christianom Möstlom sa Instituta za istraživanje svemira u Grazu te Dr. Berndom Heberom i Dr. Jingnan Guo sa Sveučilišta u Kielu. Kratke informacije o općim rezultatima natječaja dostupni su na stranicama EU portala za sudionike.
© 2018 Hvar Observatory.